štvrtok 24. marca 2016

Zelený štvrtok... Čo? Ako? Prečo? Načo? ... #BeatrixTalks


Ako veriaci a svoju vieru žijúci človek pre mňa tieto sviatky veľa znamenajú, no sama som mala problém pochopiť, prečo vlastne sú o tom o čom sú... Prečo sa zelený štvrtok volá zelený, prečo sa Biela sobota volá biela. prečo sa hovorí, že v piatok nie je omša, aj keď sa vlastne ide do kostola atď... Preto som sa rozhodla nazhromaždiť fakty o týchto dňoch a publikovať vám ich sem pre tých, ktorý sa v týchto sviatkoch strácajú rovnako, ako som sa niekedy strácala ja...Prečo zelený?

Deň dostal pravdepodobne pomenovanie podľa zelene v Getsemanskej záhrade, kde sa Ježiš Kristus modlil pred svojím zatknutím a kde napokon ostal sám a opustený. Slováci zvyknú v tento deň konzumovať len zelené potraviny.

Podstata:
Podstatou Zeleného štvrtka je spomienka na ustanovenie sviatosti kňazstva („Toto robte na moju pamiatku“) a sviatosti Oltárnej (premena chleba a vody na telo a krv) počas tzv. poslednej večere Ježiša Krista s učeníkmi.

Missa chrismatis?
Biskupi na pamiatku ustanovenia sviatosti kňazstva slúžia svätú omšu so všetkými kňazmi svojej diecézy. Pri tejto omši nazývanej Missa chrismatis - Omša svätenia olejov biskup svätí tri druhy oleja: krizmu, olej katechumenov a olej chorých. Táto omša je prejavom jednoty kňazov s biskupom. Po homílii nasleduje obnovenie kňazských sľubov.
Čítania omše svätenia olejov: (Iz 61, 1-3d. 6ab. 8c-9 ; Zjv 1, 4b. 5-8 ; Lk 4, 16-21)

Pamiatka Pánovej večere:
Večerná omša sa slávi na pamiatku Pánovej večere. V liturgii Zeleného štvrtka sa už začína akoby slávenie Veľkého piatku. Umývanie nôh učeníkom, ustanovenie Eucharistie pri Poslednej večeri, Ježišova modlitba na Olivovej hore v Getsemanskej záhrade a napokon jeho zajatie, sú hlavnými témami večera a noci. V slávení večere je zjavné, čo znamená Ježišovo utrpenie, smrť a zmŕtvychvstanie pre neho samého i pre veriacich. Ježiš ohlasuje svoju smrť a vysvetľuje jej zmysel.
Čítania pamiatky Pánovej večere: (Ex 12, 1-8. 11-14 ; 1 Kor 11, 23-26 ; Jn 13, 1-15)

Chvíle ticha a prázdna:
Vo štvrtok prestávajú zvoniť zvony (znak spoluúčasti s utrpením) a do Vigílie ich nahrádzajú rapkáče. Oltáre v kostole ostávajú obnažené (symbolizujú opustenosť Krista), prázdny svätostánok je otvorený a večné svetlo je zhasnuté. Všetko je pripravené na najväčší deň utrpenia, keď Láska ľudstvu dokázala, že miluje až do krajnosti.Na dnes je to všetko a 


Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára